Acord de licență ForIT Solutions® Office

Acest Acord de Licență reprezintă o convenție legală între dumneavoastră (ca persoană fizică sau persoană juridică utilizator final) și S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. pentru utilizarea produsului ForIT Solutions® Office, aparținând S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L., care include produsul propriu-zis și serviciile, și poate include, medii de informație asociate, materiale tipărite și documentație on-line sau electronică (referite mai departe ca “ForIT Solutions® Office”). Toate acestea sunt protejate de legislația internațională privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală, precum și de tratatele internaționale. Prin instalarea, copierea sau utilizarea, în orice alt mod, a produsului ForIT Solutions® Office, acceptați termenii acestui contract. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui contract, nu instalați și nu utilizați produsul ForIT Solutions® Office.
LICENȚA ForIT Solutions® Office. ForIT Solutions® Office este protejat de tratatele și legile internaționale privind drepturile de autor, precum și de celelalte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. ForIT Solutions® Office este oferit sub licență și nu vândut.
ACORDAREA LICENŢEI. S.C. ForIT Solutions S.R.L vă oferă, dumneavoastră și numai dumneavoastră, următoarea licență ne-exclusivă, limitată, netransferabilă pentru utilizarea produsului ForIT Solutions® Office.

CHEIA DE LICENȚĂ ȘI ACTIVAREA LICENȚEI. Cheia de licență este un șir de caractere format din cifre și litere separate cu simbolul ‘-‘. S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. furnizează doua tipuri de chei de licența: cu activare prin Internet sau fără activare. Prin activarea cheii de licență se înțelege că produsul va conecta la web site-ul S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. (http://www.foritsolutions.com) și va trimite informații despre caracteristicile fizice ale plăcilor de rețea ale calculatorului pe care este instalat, în vederea validării licenței și incrementarea numărului de activări. S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. declară ca prin activarea licenței NU se transmit date cu caracter personal prin care se poate identifica persoana fizică sau juridică, sau calculatorul pe care produsul este instalat. Cheile de licență care nu necesită activare prin Internet pot fi folosite la instalarea unui număr nelimitat de ForIT Solutions® Office, pe un număr nelimitat de calculatoare.

LICENȚĂ DEMO: ForIT Solutions® Office poate fi instalat folosind o cheie de licență DEMO care este valabilă 30 de zile începând de la data solicitării, după care ForIT Solutions® Office va înceta să mai funcționeze sau funcționarea produsului va fi restricționată. Licența DEMO poate fi folosită pentru evaluarea și testarea produsului.

APLICAŢIA SOFTWARE. Puteți instala și utiliza ForIT Solutions® Office pe oricâte calculatoare este necesar în limita numărului total de activări incluse în cheia de activare. Puteți face o singură copie adițională, ca rezervă.

DURATA LICENŢEI. Licența acordată aici va începe la data la care veți instala ForIT Solutions® Office și va continua doar până la sfârșitul perioadei pentru care licența a fost achiziționată sau solicitată.

EXPIRARE. Produsul va înceta să mai funcționeze imediat după expirarea licenței.

COPYRIGHT. Toate drepturile, titlurile și beneficiile ce țin de ForIT Solutions® Office (inclusiv, dar fără a se limita la orice imagine, fotografie, animație, video, audio, muzică, text și cod, încorporate în produsul ForIT Solutions® Office), toate materialele tipărite care însoțesc produsul și orice copie a produsului ForIT Solutions® Office sunt proprietatea S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L.. ForIT Solutions® Office este protejat de legile și tratatele internaționale privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Prin urmare, ForIT Solutions® Office trebuie tratat ca orice alt material supus drepturilor de autor. Nu aveți dreptul să copiați materialele tipărite ce însoțesc ForIT Solutions® Office. Aveți obligația de a prezenta și include toate notele privind drepturile de autor în forma lor originală în toate copiile create, indiferent de mediul de transmisie sau de forma în care ForIT Solutions® Office există. Sunt interzise sub-licențierea, închirierea, vinderea, cedarea sau împărțirea licenței ForIT Solutions® Office. De asemenea, sunt interzise piratarea, recompilarea, dezasamblarea, crearea de produse derivate, modificarea, traducerea sau orice altă încercare de a descoperi codul sursă al produsului ForIT Solutions® Office.

LIMITAREA GARANŢIEI. S.C. ForIT Solutions S.R.L nu garantează funcționarea neîntreruptă a produsului, lipsa erorilor sau posibilitatea corectării acestora. S.C. ForIT Solutions S.R.L nu poate garanta ca produsul ForIT Solutions® Office corespund în totalitate cerințelor dumneavoastră.

CU EXCEPŢIA CELOR PRECIZATE ÎN MOD EXPLICIT ÎN ACEASTĂ ÎNŢELEGERE, S.C. ForIT Solutions S.R.L ÎŞI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE ALTE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, CE PRIVESC PRODUSELE, ÎMBUNĂTĂŢIRILE, ÎNTREŢINEREA SAU SUPORTUL LEGAT DE ACESTEA, SAU ORICE ALTE MATERIALE (TANGIBILE SAU INTANGIBILE) SAU SERVICII FURNIZATE.

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII ÎN CAZ DE DAUNE. Orice persoană care utilizează, testează sau evaluează ForIT Solutions® Office își asumă riscul legat de calitatea și performanța acestuia. S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. nu va fi responsabilă, în niciun caz, pentru daune de orice natură, incluzând, fără limitare, daune directe sau indirecte, rezultate din utilizarea, performanța sau livrarea ForIT Solutions® Office, chiar dacă S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. a fost informată de existența sau posibilitatea apariției acestora. UNELE STATE INTERZIC LIMITAREA SAU DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII ÎN CAZUL DAUNELOR INDIRECTE, DECI CELE MENŢIONATE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. ÎN NICIUN CAZ, RESPONSABILITATEA S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. NU VA DEPĂŞI PREŢUL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI ForIT Solutions® Office. Declarațiile de limitare și declinare a responsabilității de mai sus se vor aplica indiferent dacă acceptați să folosiți, evaluați sau testați ForIT Solutions® Office.

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU UTILIZATORI. ACEST PRODUS POATE CONŢINE ERORI ŞI NU ESTE PROIECTAT SAU DESTINAT UTILIZĂRII ÎNTR-UN MEDIU CU GRAD MARE DE RISC ŞI CARE NECESITĂ O PERFORMANŢĂ SAU FUNCŢIONARE ÎN CONDIŢII DE SECURITATE ABSOLUTĂ. ACEST PRODUS NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN OPERAŢIUNI DIN DOMENIUL AVIAŢIEI, SECTORUL NUCLEAR SAU SISTEME DE COMUNICAŢII, SECTORUL ARMAMENTULUI, SISTEME DIRECTE SAU INDIRECTE DE MENŢINERE A VIEŢII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN SAU ORICE ALTĂ APLICAŢIE SAU INSTALAŢIE ÎN CARE APARIŢIA UNEI EROARI AR PUTEA CAUZA MOARTEA SAU RĂNIREA GRAVĂ A UNOR PERSOANE SAU DAUNE ALE PROPRIETĂŢII.

GENERAL. Această înțelegere se află sub incidența legilor din România și a regulamentelor și tratatelor internaționale privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Jurisdicția exclusivă și locația judecării oricărei dispute ce ar putea reieși din acești termeni de licență va fi cea a tribunalelor din România. Prețurile, costurile și sumele de bani pentru utilizarea ForIT Solutions® Office pot fi modificate fără să fiți anunțat în prealabil. În eventualitatea invalidității oricărei porțiuni a acestei Înțelegeri, respectiva invaliditate nu va afecta validitatea celorlalte porțiuni ale acestei Înțelegeri. Toate mărcile înregistrate utilizate în produs sau în materialele asociate sunt proprietatea deținătorilor lor de drept. Licența se va încheia imediat, fără a fi anunțat, în cazul în care încălcați oricare dintre termenii sau condițiile ei. În urma terminării licenței nu veți fi îndreptățit la returnarea banilor de către S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. sau oricare dintre distribuitorii sai. Termenii și condițiile privind confidențialitatea și restricțiile de utilizare vor rămâne în vigoare și după orice terminare a licenței.
S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. poate revizui acești termeni în orice moment, iar termenii revizuiți se vor aplica în mod automat versiunilor produsului corespunzătoare, distribuite cu termenii revizuiți. Dacă oricare parte a acestor termeni este găsită nulă și neavenită, acest lucru nu va afecta validitatea restului termenilor, ce vor rămâne în vigoare.

S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L., Com. Pădureni Nr. 378, 307236 Timiș, România.